Det ska vara du som väljer dina gäster!

Price My Hotel Room har utvecklat funktionen “Automatiska restriktioner” så att du alltid kan styra vilka gäster som kan boka din anläggning.

I varje marknadssituation och vid varje given tidpunkt så vet Price My Hotel Room när det finns fler som vill boka rum än vad du har rum kvar att sälja.

Med vår nya funktion öppnas och stängs bokningsflöden automatiskt för att maximera lönsamheten på sista raden. Det är du som användare som definierar hur flödena ska styras, sen sköter systemet det åt dig. Dygnet runt. Några exempel på hur flöden kan styras med funktionen för att öka lönsamheten:

  • OTA:er kan stängas med automatik när de inte behövs
  • Vissa prisavtal, t ex utvalda företagsavtal, får välja bättre rumstyper för att kunna boka
  • Andra prisavtal får välja att boka flera nätter för att kunna boka.

När jag drev eget hotell lade jag väldigt mycket tid på att hålla restriktionerna uppdaterade på mest lönsamma sätt. Det tog väldigt mycket tid och blev sällan perfekt. Därför har vi utvecklat funktionen “automatiska restriktioner”.

Henrik Dahlbom, grundare Price My Hotel Room

Flera hotell är redan igång med funktionen. Vill du också testa? Boka en demo på http://pmhr.se eller maila till henrik@pmhr.se

/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑