HISTORISK DATA ÄR GÅRDAGENS NYHETER

Hotellbranschen genomlider ett stålbad – corona påverkar fortfarande, vi har galopperande inflation, stigande räntor och skyhöga energipriser.

En av de kanske viktigaste insikterna är att gamla mönster inte gäller längre, du kan inte se i backspegeln för att bedöma hur det skall bli i framtiden. Trots det måste du ändå göra en bedömning av framtiden för att ge din verksamhet så bra förutsättningar som möjligt för att vara lönsam.

Den som gör den bästa framtida marknadsbedömningen har störst förutsättningar att vinna marknadsandelar. Läs vidare för att få veta hur du bör agera för att vara en vinnare i framtiden.

Maskininlärning och AI är inte tillräckligt smarta

Det går inflation i techbolag och hur många parametrar som kan stoppas in i modeller för att tala om vad efterfrågan kommer att bli, men resultaten är inte speciellt imponerande. Den som försöker ta med alla parametrar och koka ner dessa kommer att få fram mellanmjölk, ett resultat som blir så oanvändbart ur beslutsynpunkt att det är bättre att inte bedöma efterfrågan alls.

Maskininlärning kan dock vara fantastisk och med rätt parametrar så kan maskinen oftast ge dig en mycket god bild av hur framtiden kommer att te sig. Det finns flera parametrar som med framgång kan användas för att bedöma efterfrågan. T ex konkurrenters rumshierarki, prisförändringar, ADR, on the books i en marknad osv. Viktigt är dock att indikatorerna går i samma riktning och att en variabel inte får ha olika betydelse. Att många konkurrenter är borta från marknaden kan betyda både att de är stängda och att de är slutsålda, denna dubbla betydelse kan bli ödesdiger i en algoritm.

Det yttersta ansvaret ligger på människan

Från en sekund till en annan så släpps nyheten att Bruce Springsteen kommer till Göteborg. Det tar människan en bråkdel av en sekund att förstå att beläggningen i marknaden slutar på 100 procent. Maskinen kommer att ta för lång tid på sig, slaget är förlorat om inte informationen om den förväntade beläggningen på 100 procent får full effekt direkt.

På samma bråkdel av en sekund kan ett land stänga för pandemi och bedömd efterfrågan går ner från 80 till 20 procent.

Maskininlärningens storhet är att behandla stora mängder data. Människans storhet är att snabbt dra slutsatser av en specifik data. Vinnaren är den som tar nytta av både människa och maskin.

Oavsett vad du har för hjälpmedel för att bedöma efterfrågan så måste du ha en uppfattning om hur det ska bli, avsaknad av uppfattning gör att du inte heller vet hur din anläggning borde fyllas och då kommer du alltid att vara en förlorare.

Om du inte har tagit ställning till efterfrågan och den blir hög, då kommer du förmodligen att sälja ut dina rum för snabbt, med hög beläggning och lågt snittpris som resultat och dina konkurrenter vinner över dig. Nästa dag är efterfrågan låg och har du inte tagit ställning till det, så kommer du förmodligen att ha för högt pris, du slutar dagen utan bokningar för att priset var för högt och så vinner konkurrenterna över dig där också.

Det räcker inte att ta ställning till efterfrågan några veckor före ankomst, bokning efter bokning kommer då att slinka igenom och långt efter att det var för sent upptäcker du att din anläggning redan har sålt för många rum. Loppet är kört.

För att bli en vinnare i framtiden är steg ett att bedöma efterfrågan varje dag ett år fram i tiden. Är du där idag?

Vår algoritm har låg standardavvikelse mellan bedömd efterfrågan och den faktiska efterfrågan. Men eftersom det är helt omöjligt att leverera ett långsiktigt bra resultat utan att gå till botten med bedömningen av efterfrågan så har vi också skapat en process för att kunna ifrågasätta och justera.

Du kan blixtsnabbt ändra den förväntade efterfrågan om du har bättre information än maskinen. Price My Hotel Room kommer direkt att rätta sig efter din större insikt. Människa och maskin arbetar tillsammans för att maximera lönsamheten på lång sikt.

#AI+IQ

/Henrik Dahlbom, Co-founder and Product Manager

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑